Om oss

VA Gruppen har över 150 anställda specialister som dagligen arbetar med VA-nätet i södra Sverige. Under 2020 omsatte VA Gruppen ca 325 miljoner kronor. Vi äger våra egna maskiner och har finansiell styrka. VA Gruppens mål är att alltid säkra friskt vatten och fungerande avlopp- och dagvattensystem. Alla funktioner i vårt företag har byggts upp för detta ändamål. Vi kan bland annat erbjuda projektering & inmätningar, administration av TA-planer & grävanmälan, inventering av befintliga system, driftövervakning, underhåll, ny- och ersättningsinstallationer samt jourservice. Utöver VA installationer utför vi anläggningsarbete, styrbar borrning, hyvling, vägunderhåll och dikning. Vi har även uthyrningsverksamhet av entreprenadmaskiner. 

Koncernen drivs med Per Jönsson som VD och bolagschefer i de större dotterbolagen. Per tillsammans med dotterbolagscheferna optimerar de olika bolagetens resurser för att utföra uppdraget. Efter många år i branschen har VA Gruppen en bred kundkrets och har med åren skapat en organisation som kan ta helhetsansvar för ett komplett VA behov. Bland våra beställare finns flera av Skånes kommuner såsom Vellinge, Trelleborg, Lund, Svedala, Staffanstorp, Tomelilla, Skurup, Hörby, Höör och Simrishamn. Vi utför även jobb till offentliga och privatägda företag såsom VA Syd, Sydvatten, Mittskåne vatten samt diverse byggfirmor och till privatpersoner.  

Företaget utför samtliga förekommande arbeten inom entreprenadbranschen, från planering och projektering till färdigställande. 

Vår historia

VA Gruppen Transport AB och Gislöv Spolbilar AB samlas i samma bolag - VA Gruppen Film- & Spolbilar AB

Verksamheten som tidigare varit i bolagen VA Gruppen Transport AB och Gislövs Spolbilar AB har flyttats in ett bolag som döpts till VA Gruppen Film & Spolbilar AB.

Connecting Capital förvärvar majoriteten av VA Gruppen

1 oktober 2021 har det familjeägda investeringsföretag Connecting Capital förvärvat majoriteten av aktierna i VA Gruppen med dotterbolag.

Gislövs spolbilar AB förvärvas

VA Gruppen finns idag etablerade i Höör, Södra Sandby, Vellinge, Skurup, Tomelilla, Öland och Österlen.

Namnbyte till VA Gruppen ... AB för samtliga bolag

År 2019 bytte samtliga bolag inom koncernen namn till VA Gruppen Entreprenad AB, VA Gruppen Drift AB, VA Gruppen Transport AB, VA Gruppen Kabel AB. Samtligt gjorde man också en uppdelning i koncernen med egen maskinverksamhet som har namnet VA Gruppen Maskin AB.

Vatten- och Avloppsgruppen förvärvas

Sedan den 1 juni 2012 ingår även Vatten- och Avloppsgruppen AB i samma koncern som Jönssons Sydgräv i Trelleborg AB, Månsson Entreprenad AB samt Bröderna Jönssons Lyft och Transport AB. Dessa fyra bolag har många års erfarenhet inom entreprenadbranschen. Tillsammans är bolagen en mycket stark aktör med stora och breda erfarenheter.

Per Jönsson tar över företagen då Sven Erik Jönsson går i pension

När Sven Erik Jönsson, bolagsägare, gick i pension 2009 tog Per Jönsson över företagen som även nu är koncernchef och vd för samtliga bolag.

Månssons Entrepenad AB förvärvades
Bröderna Jönssons Lyft och Transport AB grundades
Jönssons Sydgräv i Trelleborg AB förvärvades
Vag - Vatten- och Avloppsgruppen AB i Höör startades
Sydgräv i Trelleborg bildades
Den första egenägda traktorgrävaren köptes in
Erik Jönssons Lantbrukstjänst grundades
Skrolla till toppen